Nytt opplegg for RFK akademiet

Nytt opplegg for RFK akademiet

Sportslig utvalg, med Fredrik Hagen Vold i spissen har i samarbeid med akademileder Edvin Werni utarbeidet et helt nytt opplegg for Rælingen FKs akademi. Her er et intervju med Fredrik som gir svar på det aller meste.

Hva er din bakgrunn?

Jeg har i de siste 5 årene jobbet som trener i Rælingen for ulike lag i ungdomsfotballen, samtidig som jeg har vært noe med på akademiet i Rælingen, og før det akademiet på Fjellhamar. Ved siden av lokalfotballen har jeg også engasjementer i krets og forbund, som sonetrener på guttesiden og analytiker for flere u-landslag på jentesiden. Ellers studerer jeg coaching og psykologi ved Norges Idrettshøgskole, der jeg for tiden jobber med en masteroppgave om trener-utøver relasjonen.

Hva har det blitt lagt vekt på i utformingen av det nye RFK akademiet?

Her har vi valgt en mer helhetlig tilnærming til ferdighetsutvikling, der handlingsvalget og utførelsen sammen utgjør utgangspunktet for hvordan vi kommer til å jobbe. Dette vil man se igjen ved at mesteparten av det som gjøres på treningene er høyt opp på funksjonalitetsskalaen – altså veldig kamplikt. Vi vil også utfordre barna på morgendagens fotball med mindre tid og rom og høyere tempo og intensitet. Dette skal være helt rått!

Hvem passer akademiet for?

Akademiet skal være gøy, samtidig som det også skal være utviklende og utfordrende. Derfor ville det være løgn å si at akademiet passer for alle. De som skal delta bør være drevet av interessen for fotball og ha et sterkt ønske om å bli en bedre fotballspiller. Hvilket ferdighetsnivå man er på er ikke så viktig, da vi vil gjøre tilpasninger etter nivå underveis.

Hvordan blir treningshverdagen på akademiet?

Treningshverdagen vil i hovedsak bestå av morsomme og utfordrende øvelser med ball, og en god porsjon spill. I utformingen av treningsøktene bruker vi rammene i RFKs sportsplan, med noen modifikasjoner. Oppbygningen består av «Sjef over kropp og ball», «Spill med og mot» og «Tilpasset smålagsspill». Vi ønsker at mest mulig av læringa skal foregå gjennom kamplik trening eller spill, med store krav til tempo og intensitet. Igjen – dette skal være rått!

Hvorfor skal barn og unge melde seg på RFK akademi?

Fotballinteresserte barn og unge skal melde seg på akademiet fordi de her får en morsom og tøff arena å utvikle seg videre på. De får flinke og engasjerte trenere, gode med- og motspillere, et lærerikt og motiverende sportslig opplegg med mye spill, og en utrolig kul profil, med eget treningsutstyr og ny logo.

Hva kan akademielevene forvente seg?

Akademielevene kan forvente seg et topp sportslig opplegg, med mye aktivitet og mye spill, og et miljø der alle alltid strekker seg litt lenger for å ta det neste steget.

Blir det nok trenerressurser på feltet?

Vi er godt i gang med å få inn hjelpetrenere fra idrettslinja på Rælingen VGS og fra eget G19-lag. Sammen med Edvin, som hovedtrener på feltet, og et par andre spennende aktuelle hovedtrenere, skulle det bli mer enn nok trenerressurser. Både hva gjelder antall og kvalitet.

Blir det kamper mot andre akademilag?

Planen er delta på cup med vårt eget akademilag. Om dette er noe vi melder oss på et annet sted, eller organiserer selv har vi ikke helt bestemt oss for enda. Det vi har bestemt oss for; er at motstanderlagene i en slik turnering skal gi oss topp matching.

Hva sier den nye akademiprofilen?

Den nye profilen er et solid stykke håndverk av Truls Olsen med flere. For meg uttrykker den det som skal kjennetegne akademiet vårt; topp kvalitet og en rå gjennomføring.

Sportslig utvalg med Fredrik Hagen Vold (helt til høyre) i spissen har bidratt til utformingen av et nytt opplegg for RFK akademiet.
Sportslig utvalg med Fredrik Hagen Vold (bildet) i spissen har bidratt til utformingen av et nytt opplegg for RFK akademiet.
Lukk meny